เป็นไปได้หรือไม่?

โรค

การปรากฏ

บุคคลที่น่ารังเกียจ